Valtiopaivaasia HE 116/1993

HE 116/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
765/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
766/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

2) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.08.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Simonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 2222

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/1994 vp
Valmistunut

19.05.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 3/1994 vp
Valmistunut

08.04.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 44/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.1994 Päättynyt PTK 45/1994 1190

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.1994 Keskeytynyt PTK 47/1994 1238
31.05.1994 SuV:aan PTK 48/1994 1265 1-5
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994 1551
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 56 09.06.1994

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/1994 vp
Valmistunut

08.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Keskeytynyt PTK 70/1994 2270
23.06.1994 Päättynyt PTK 71/1994 2324 9-12

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​