Valtiopaivaasia HE 116/1994

HE 116/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
893/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.06.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1585

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994 2107

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/1994 vp
Valmistunut

13.09.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.1994 Päättynyt PTK 82/1994 2875

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2892
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1994 Päättynyt PTK 86/1994 3036

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.09.1994