Valtiopaivaasia HE 116/1995

HE 116/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 §:n ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1316/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1317/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 §:n muuttamisesta

2) Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.1995

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1995 Päättynyt PTK 69/1995 1748

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/1995 vp
Valmistunut

12.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1995 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.1995 Päättynyt PTK 79/1995 2114

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.1995 Päättynyt PTK 80/1995 2125
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1995 Päättynyt PTK 84/1995 2208

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.10.1995

​​​​