Valtiopaivaasia HE 117/1992

HE 117/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaatteiden tullittomasta maahantuonnista eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki vaatteiden tullittomasta maahantuonnista eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1992

Voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
901/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vaatteiden tullittomasta maahantuonnista eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.08.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vs. nuor. finanssisihteeri Vartiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.1992 Päättynyt PTK 97/1992 2926

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/1992 vp
Valmistunut

11.09.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.09.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 106/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 107/1992 3261

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1992 Päättynyt PTK 111/1992 3458
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 113/1992 3468 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.10.1992