Valtiopaivaasia HE 117/1993

HE 117/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
979/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
980/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
981/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yrittäjien eläkelain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
982/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
983/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
984/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 7 §:n muuttamisesta

4) Laki yrittäjien eläkelain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

5) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 19 §:n muuttamisesta

6) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.08.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 2227

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/1993 vp
Valmistunut

22.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993 3553

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3776
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993 3785

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​