Valtiopaivaasia HE 117/1994

HE 117/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja kansaneläkelainsäädännön muutoksenhakusäännösten uudistamisesta

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
878/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
879/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
880/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
881/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
882/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
883/1994
Päätös

Hyväksytty

7) Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
884/1994
Päätös

Hyväksytty

8) Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
885/1994
Päätös

Hyväksytty

9) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
886/1994
Päätös

Hyväksytty

10) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
887/1994
Päätös

Hyväksytty

11) Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
888/1994
Päätös

Hyväksytty

12) Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
889/1994
Päätös

Hyväksytty

13) Laki vammaistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
890/1994
Päätös

Hyväksytty

14) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
891/1994
Päätös

Hyväksytty

15) Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
892/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4) Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

5) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

6) Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

7) Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

8) Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

9) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

10) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

11) Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta

12) Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

13) Laki vammaistukilain muuttamisesta

14) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta

15) Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.06.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1585

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994 2107

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/1994 vp
Valmistunut

13.09.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.1994 Päättynyt PTK 82/1994 2875

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2893
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1994 Päättynyt PTK 86/1994 3037

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.09.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​