HE 117/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
1474/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Setälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1660

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 8/1995 vp
Valmistunut

21.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 103/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 104/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 105/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2774

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 11, 12
Istuntopöytäkirjan sivu

3084

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

Vastaus
EV 123/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 4