Valtiopaivaasia HE 117/1997

HE 117/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU 97/154/YOS

Päätökset

1) Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
563/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.09.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1997 Päättynyt PTK 112/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/1998 vp
Valmistunut

02.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1998 Päättynyt PTK 77/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1998 Keskeytynyt PTK 78/1998
08.06.1998 SuV:aan PTK 79/1998 1-39
09.06.1998 Päättynyt PTK 82/1998
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2 K 08.06.1998 Eduskunta hyväksyi ed.Alarannan tekemän 1. lakiehdotuksen (HE 6/1997) 17 luvun 10 §:n 1) kohtaa koskevan muutosehdotuksen Jatk. 2 K 82 09.06.1998

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1998 Päättynyt PTK 90/1998 1-5

Asian käsittely on yhdistetty

HE 6/1997 vp

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot