Valtiopaivaasia HE 117/2002

HE 117/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
880/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2002 Päättynyt PTK 97/2002 11
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/2002 vp
Valmistunut

04.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2002 Päättynyt PTK 115/2002 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2002

​​​​