Valtiopaivaasia HE 117/2005

HE 117/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

Esitys sisältää mm. työsuhdematkalippuja koskevan lakiehdotuksen.

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1128/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki verontilityslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1129/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1130/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki verontilityslain 10 §:n muuttamisesta

3. Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.2005 Poistettu PTK 91/2005 3
21.09.2005 Poistettu PTK 92/2005 3
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 34/2005 vp
Valmistunut

25.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 104/2004 vp, LA 148/2004 vp, LA 22/2005 vp, LA 29/2005 vp, LA 32/2005 vp, LA 59/2005 vp, LA 105/2005 vp, LA 119/2005 vp ja LA 138/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2005 Keskeytetty PTK 129/2005 4
02.12.2005 Päättynyt PTK 130/2005 2 4,5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2005 Keskeytetty PTK 132/2005 21
08.12.2005 Päättynyt PTK 133/2005 3 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2005

​​​​