Valtiopaivaasia HE 117/2006

HE 117/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
966/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
967/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

2. Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2006 Poistettu PTK 82/2006 7
13.09.2006 Poistettu PTK 83/2006 6
14.09.2006 Poistettu PTK 84/2006 8
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006 8
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 17/2006 vp
Valmistunut

13.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2006 Päättynyt PTK 104/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2006 Päättynyt PTK 106/2006 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.10.2006

​​​​