Valtiopaivaasia HE 117/2013

HE 117/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1295/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1296/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1297/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1298/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1299/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1300/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1301/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yliopistolain 87 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1302/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki ammattikorkeakoululain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
1303/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

2. Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta

3. Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

6. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

8. Laki yliopistolain 87 §:n muuttamisesta

9. Laki ammattikorkeakoululain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2013

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Väinölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013 15
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013 17
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013 15
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013 15
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 12/2013 vp
Valmistunut

04.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 10 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Keskeytetty PTK 132/2013 23
17.12.2013 Päättynyt PTK 133/2013 10 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2013