HE 117/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

05.01.2015

Säädöskokoelma
1350/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Johtava erityisasiantuntija Hiironniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2014 Päättynyt PTK 86/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 31/2014 vp
Valmistunut

28.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 13/2014 vp
Valmistunut

04.11.2014

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 11/2014 vp
Valmistunut

21.10.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2014 Päättynyt PTK 123/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2014

Vastaus
EV 203/2014 vp