Valtiopaivaasia HE 118/1992

HE 118/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain muuttamisesta ja sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
1162/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
1163/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.08.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Liljeström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1992 Päättynyt PTK 94/1992 2876

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 30/1992 vp
Valmistunut

08.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992 3693
Huomautus

Asia lähetetty SuV:n käsiteltäväksi

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992 4154 4
Päätös

Hyväksytty

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 5/1992 vp
Valmistunut

27.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1992 Päättynyt PTK 140/1992 4203

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1992

​​​​