Valtiopaivaasia HE 118/1996

HE 118/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain ja apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
895/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
896/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

2) Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lindroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3088

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1996 Päättynyt PTK 103/1996 3196

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/1996 vp
Valmistunut

04.10.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1996 vp
Päätös

Tiistain 22.10. istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3878

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996 4016
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4064

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1996

​​​​