HE 118/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1045/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.09.1997 Päättynyt PTK 112/1997

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/1997 vp
Valmistunut

23.10.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.10.1997 Päättynyt PTK 137/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.11.1997

Vastaus
EV 146/1997 vp