Valtiopaivaasia HE 118/2000

HE 118/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki äitiysavustuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1003/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki äitiysavustuslain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Heiliö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.09.2000 Päättynyt PTK 104/2000 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/2000 vp
Valmistunut

28.09.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 98/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.09.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 112/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 3.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2000 Päättynyt PTK 113/2000 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2000 Päättynyt PTK 116/2000 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.10.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​