Valtiopaivaasia HE 118/2002

HE 118/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1012/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2002

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ympäristöneuvos Pahkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2002 Päättynyt PTK 97/2002 12
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 9/2002 vp
Valmistunut

08.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 34/2002 vp
Valmistunut

01.10.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002 21
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2002 Päättynyt PTK 121/2002 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.2002