Valtiopaivaasia HE 118/2005

HE 118/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

15.12.2005

Säädöskokoelma
970/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

15.12.2005

Säädöskokoelma
971/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.2005 Poistettu PTK 91/2005 4
21.09.2005 Poistettu PTK 92/2005 4
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005 6
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/2005 vp
Valmistunut

11.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2005 Keskeytetty PTK 120/2005 4
18.11.2005 Päättynyt PTK 122/2005 2 7-9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2005 Keskeytetty PTK 124/2005 17
25.11.2005 Päättynyt PTK 126/2005 3 25,26
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.2005

​​​​