Valtiopaivaasia HE 118/2008

HE 118/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki perusopetuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.08.2009

Säädöskokoelma
1037/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1038/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perusopetuslain 9 §:n muuttamisesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2008

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008 9
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008 9
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008 10
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008 9
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/2008 vp
Valmistunut

11.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 27/2007 vp, LA 15/2008 vp ja LA 26/2008 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2008 Keskeytetty PTK 108/2008 1
19.11.2008 Päättynyt PTK 109/2008 1 1,2
Päätös

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2008 Keskeytetty PTK 112/2008 13
26.11.2008 Päättynyt PTK 113/2008 1 1
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttiin. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2008

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​