Valtiopaivaasia HE 118/2013

HE 118/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.02.2014

Säädöskokoelma
1044/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.02.2014

Säädöskokoelma
1045/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lukiolain muuttamisesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2013

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Brisson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013 16
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013 18
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013 16
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013 16
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 9/2013 vp
Valmistunut

29.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 24 § ja 2. lakiehdotuksen 24 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2013 Päättynyt PTK 124/2013 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 29
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2013