Valtiopaivaasia HE 119/1992

HE 119/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.1992

Voimaantulo

22.10.1992

Säädöskokoelma
921/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.08.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. lainsäädäntöneuvos Noras

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2895

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.1992 Päättynyt PTK 97/1992 2926

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/1992 vp
Valmistunut

11.09.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.09.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 103/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1992 Päättynyt PTK 106/1992 3238

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 107/1992 3259
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1992 Keskeytynyt PTK 111/1992 3456
29.09.1992 Päättynyt PTK 113/1992 3467 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.10.1992

​​​​