Valtiopaivaasia HE 119/1994

HE 119/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Alkoholilaki

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1143/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki alkoholilain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1144/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki keskioluesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1145/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

15.12.1994

Säädöskokoelma
1146/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

15.12.1994

Säädöskokoelma
1147/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (väliaikaisesta StVM 32/1994 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

15.12.1994

Säädöskokoelma
1148/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain (väliaikaisesta StVM 32/1994 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1149/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Uusi laki: Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta StVM 32/1994 vp

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

15.12.1994

Säädöskokoelma
1150/1994
Päätös

Hyväksytty

9) Uusi laki: Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta StVM 32/1994 vp

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1151/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Alkoholilaki

2) Laki alkoholilain muuttamisesta

3) Laki keskioluesta annetun lain kumoamisesta

4) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta

5) Laki kemikaalilain muuttamisesta

6) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (väliaikaisesta StVM 32/1994 vp) muuttamisesta

7) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain (väliaikaisesta StVM 32/1994 vp) muuttamisesta

8) Uusi laki: Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta StVM 32/1994 vp

9) Uusi laki: Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta StVM 32/1994 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.06.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Suojasalmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1585

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994 2107

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 32/1994 vp
Valmistunut

18.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 7 vastalausetta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 13/1994 vp
Valmistunut

21.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1994 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1994 Päättynyt PTK 126/1994 5292

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1994 Keskeytynyt PTK 127/1994 5350
25.11.1994 SuV:aan PTK 130/1994 5405 14-34
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5603
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Äänestys n:o 26 a lippuäänestys Jatk. 2 K 136 01.12.1994

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 3/1994 vp
Valmistunut

30.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1994 Keskeytynyt PTK 138/1994 5686
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994 5715 7-14
Huomautus

6. lain 17 §:n 3 mom 2 kohta, 18 ja 19 §, 20 §:n 1 ja 2 mom ja 21 § tulevat voimaan 1.3.1995

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1994