Valtiopaivaasia HE 119/1995

HE 119/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkejärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1491/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eläkkeensaajan asumistukilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1492/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1493/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1494/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1495/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1496/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki asumistukilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1497/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1498/1995
Päätös

Hyväksytty

9) Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1499/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2) Laki eläkkeensaajan asumistukilain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

4) Laki rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

5) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

6) Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta

7) Laki asumistukilain 2 §:n muuttamisesta

8) Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

9) Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.1995

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1995 Pp 6.10. PTK 69/1995 1758
06.10.1995 Keskeytynyt PTK 70/1995 1770
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995 1800

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/1995 vp
Valmistunut

16.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/1995 vp
Valmistunut

09.11.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 101/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995 2686

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 103/1995 2701 6-9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1995 Päättynyt PTK 113/1995 2931 8, 9

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot