Valtiopaivaasia HE 119/2002

HE 119/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1024/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Penttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002 2
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002 2
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/2002 vp
Valmistunut

26.09.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 106/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2002 Päättynyt PTK 107/2002 11
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2002 Päättynyt PTK 111/2002 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.10.2002