Valtiopaivaasia HE 119/2005

HE 119/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2006

(Budjetti 2006 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2006

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1093/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2006

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Sukselainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2005 Keskeytetty PTK 90/2005 1
20.09.2005 Keskeytetty PTK 91/2005 1
21.09.2005 Keskeytetty PTK 92/2005 1
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005 2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 45/2005 vp
Valmistunut

09.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2006 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä mainituin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1 ja 2 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 54, 85, 95, 119, 241, 327, 572, 575, 582, 735, 816, 863 ja 1254/2005 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-53, 55-84, 86-94, 96-118, 120-240, 242-326, 328-571, 573-574, 576-581, 583-734, 736-815, 817-862, 864-1253 ja 1255-1269/2005 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 20/2005 vp
Valmistunut

11.10.2005

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 23/2005 vp
Valmistunut

14.10.2005

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 18/2005 vp
Valmistunut

14.10.2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/2005 vp
Valmistunut

12.10.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 10/2005 vp
Valmistunut

18.10.2005

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 12/2005 vp
Valmistunut

20.10.2005

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 7/2005 vp
Valmistunut

21.10.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 12/2005 vp
Valmistunut

21.10.2005

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 33/2005 vp
Valmistunut

21.10.2005

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 9/2005 vp
Valmistunut

21.10.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 14/2005 vp
Valmistunut

21.10.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2005 Keskeytetty PTK 137/2005 7
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2005 Keskeytetty PTK 138/2005 1
Huomautus

Pääluokat 21-22 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 23-26, 32 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2005 Keskeytetty PTK 139/2005 1 1-67
Huomautus

Pääluokat 23-26, 32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 29 ja 30: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2005 Keskeytetty PTK 140/2005 2 2-115
Huomautus

Pääluokat 29 ja 30 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokka 31: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2005 Keskeytetty PTK 141/2005 1
Huomautus

Pääluokat 27, 28 ja 33: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2005 Keskeytetty PTK 142/2005 2 2-259
Huomautus

Pääluokat 27, 28, 31, 33 ja 36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 34, 35: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.2005 Päättynyt PTK 143/2005 1 1-85
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 143/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Huomautus

Pääluokat 34 ja 35: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Osastot: 11-13 ja 15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.12.2005

Kirjelmä
EK 36/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​