Valtiopaivaasia HE 119/2006

HE 119/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1060/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2006 Poistettu PTK 82/2006 9
13.09.2006 Poistettu PTK 83/2006 8
14.09.2006 Poistettu PTK 84/2006 10
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006 10
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 19/2006 vp
Valmistunut

20.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja toimenpidealoite TPA 15/2006 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2006 Päättynyt PTK 108/2006 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2006 Päättynyt PTK 110/2006 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.2006

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​