Valtiopaivaasia HE 12/1991

HE 12/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ylikuormamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.1991

Voimaantulo

01.09.1991

Säädöskokoelma
1068/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ylikuormamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.05.1991

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.05.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

363

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.1991 Päättynyt PTK 23/1991 479

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/1991 vp
Valmistunut

04.06.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 32/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1991 Päättynyt PTK 33/1991 882

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1991 Päättynyt PTK 34/1991 887
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1991 Päättynyt PTK 44/1991 1157

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.07.1991

​​​​