Valtiopaivaasia HE 12/1992

HE 12/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 61 ja 64 §:n ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki sairausvakuutuslain 61 ja 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.1992

Voimaantulo

01.06.1992

Säädöskokoelma
405/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.1992

Voimaantulo

01.06.1992

Säädöskokoelma
406/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain 61 ja 64 §:n muuttamisesta

2) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.02.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.03.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

390

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.1992 Päättynyt PTK 19/1992 472

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/1992 vp
Valmistunut

31.03.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 33/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1992 Päättynyt PTK 34/1992 1142

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.1992 Päättynyt PTK 39/1992 1387
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1992 Päättynyt PTK 40/1992 1402

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.04.1992