HE 12/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
900/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
901/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

2) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. finanssisihteeri Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

457

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.1995 Päättynyt PTK 21/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

539

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/1995 vp
Valmistunut

19.05.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.05.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 24/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1995 Päättynyt PTK 29/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

664

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1995 Päättynyt PTK 32/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

765

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.1995

Vastaus
EV 3/1995 vp