Valtiopaivaasia HE 12/1997

HE 12/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi muutoksiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaan lainsäädäntöön

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1997

Voimaantulo

15.05.1997

Säädöskokoelma
385/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 8 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.04.1997

Voimaantulo

15.05.1997

Säädöskokoelma
386/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1997

Voimaantulo

15.05.1997

Säädöskokoelma
387/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1997

Voimaantulo

15.05.1997

Säädöskokoelma
388/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki opintokeskuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1997

Voimaantulo

15.05.1997

Säädöskokoelma
389/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 8 momentin kumoamisesta

3) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

4) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

5) Laki opintokeskuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.02.1997

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sulonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.1997 Päättynyt PTK 17/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/1997 vp
Valmistunut

08.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 3/1997 vp
Valmistunut

20.03.1997

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 42/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.04.1997 Päättynyt PTK 43/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.1997 Päättynyt PTK 47/1997 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.04.1997

​​​​