Valtiopaivaasia HE 12/2001

HE 12/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

15.04.2001

Säädöskokoelma
319/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.02.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2001 Päättynyt PTK 12/2001 4
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/2001 vp
Valmistunut

06.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2001 Päättynyt PTK 23/2001 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.2001 Päättynyt PTK 24/2001 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.03.2001

​​​​