Valtiopaivaasia HE 120/1992

HE 120/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaisten yritysostoja ja kiinteistönhankintaa koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1612/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1613/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki yhdistyslain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1614/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki säätiölain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1615/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1616/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 4 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1617/1992
Päätös

Hyväksytty

7) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1618/1992
Päätös

Hyväksytty

8) Laki asunto-osakeyhtiölain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1619/1992
Päätös

Hyväksytty

9) Laki osuuskuntalain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1620/1992
Päätös

Hyväksytty

10) Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1621/1992
Päätös

Hyväksytty

11) Laki sijoitusrahastolain 8 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1622/1992
Päätös

Hyväksytty

12) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1623/1992
Päätös

Hyväksytty

13) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1624/1992
Päätös

Hyväksytty

14) Laki kaivoslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1625/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

15) Laki eläkesäätiölain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1626/1992
Päätös

Hyväksytty

16) Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1627/1992
Päätös

Hyväksytty

17) Laki vakuutusyhtiölain 3 a luvun kumoamisesta (LaVM 16/1992)

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1628/1992
Päätös

Hyväksytty

18) Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta (LaVM 16/1992)

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1629/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

2) Laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta

3) Laki yhdistyslain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

4) Laki säätiölain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

5) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

6) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 4 §:n 4 momentin kumoamisesta

7) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

8) Laki asunto-osakeyhtiölain 20 §:n muuttamisesta

9) Laki osuuskuntalain 27 §:n muuttamisesta

10) Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 7 §:n kumoamisesta

11) Laki sijoitusrahastolain 8 §:n kumoamisesta

12) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

13) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

14) Laki kaivoslain muuttamisesta

15) Laki eläkesäätiölain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

16) Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita annetun lain 1 §:n muuttamisesta

17) Laki vakuutusyhtiölain 3 a luvun kumoamisesta (LaVM 16/1992)

18) Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta (LaVM 16/1992)

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.08.1992

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2895

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.1992 Pp 8.9. PTK 97/1992 2926
08.09.1992 Päättynyt PTK 98/1992 2932

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/1992 vp
Valmistunut

18.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 16/1992 vp
Valmistunut

24.09.1992

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 6/1992 vp
Valmistunut

20.10.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 3/1992 vp
Valmistunut

29.10.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 190/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 191/1992 5645

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992 5687 10-15
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5761 2-6
Huomautus

1) Lain 12 § tulee voimaan 01.01.1994 2) Lain 12 ja 13 § tulevat voimaan 01.01.1994

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992