Valtiopaivaasia HE 120/1994

HE 120/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Maakaari

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
540/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki maakaaren voimaanpanosta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
541/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki avioliittolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
542/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
543/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
544/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki etuostolain 2 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
545/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
546/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
547/1995
Päätös

Hyväksytty

9) Laki maanvuokralain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
548/1995
Päätös

Hyväksytty

10) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
549/1995
Päätös

Hyväksytty

11) Laki jakolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

12) Laki kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

13) Laki määräyksiä välirajasta vedessä ja vesialueen jaosta sisältävän lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
550/1995
Päätös

Hyväksytty

14) Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
551/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

15) Laki konkurssisäännön 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
552/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Maakaari

2) Laki maakaaren voimaanpanosta

3) Laki avioliittolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

4) Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta

5) Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta

6) Laki etuostolain 2 ja 19 §:n muuttamisesta

7) Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 8 §:n muuttamisesta

8) Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain muuttamisesta

9) Laki maanvuokralain muuttamisesta

10) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

11) Laki jakolain muuttamisesta

12) Laki kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta

13) Laki määräyksiä välirajasta vedessä ja vesialueen jaosta sisältävän lain muuttamisesta

14) Laki ulosottolain muuttamisesta

15) Laki konkurssisäännön 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.06.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2290

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 27/1994 vp
Valmistunut

09.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 201/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 202/1994 7502

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 203/1994 7519
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Lakiehdotukset 11 ja 12 hylätty.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 7700
Huomautus

14. lain 5 luvun 8 §:n 2 momentti, 41 §:n 3 momentti, 42 ja 43 § tulevat kuitenkin voimaan 1.7.1995

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.03.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​