Valtiopaivaasia HE 120/2000

HE 120/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä

Päätökset

1. Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä

Vahvistettu

27.10.2000

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
890/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.09.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vairimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2000 Päättynyt PTK 109/2000 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 21/2000 vp
Valmistunut

10.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2000 Poistettu PTK 120/2000 8
17.10.2000 Päättynyt PTK 122/2000 16
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2000 Päättynyt PTK 126/2000 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.10.2000

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

​​​​