Valtiopaivaasia HE 120/2006

HE 120/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1058/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2006 Poistettu PTK 82/2006 10
13.09.2006 Poistettu PTK 83/2006 9
14.09.2006 Poistettu PTK 84/2006 11
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006 11
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/2006 vp
Valmistunut

10.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteet LA 97/2003 vp, LA 110/2004 vp, LA 19/2005 vp ja LA 147/2005 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 89/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 33/2006 vp
Valmistunut

19.10.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2006 Päättynyt PTK 115/2006 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2006 Keskeytetty PTK 118/2006 22
22.11.2006 Päättynyt PTK 119/2006 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot