Valtiopaivaasia HE 120/2014

HE 120/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
882/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
883/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
884/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
885/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
886/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
887/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
888/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
889/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
890/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
891/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
892/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
893/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
894/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
895/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
896/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
897/2014
Päätös

Hyväksytty

17. Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
898/2014
Päätös

Hyväksytty

18. Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
899/2014
Päätös

Hyväksytty

19. Laki takuueläkkeestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
900/2014
Päätös

Hyväksytty

20. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
901/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta

3. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

4. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

6. Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

7. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

8. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

9. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

10. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

11. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

12. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

13. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

14. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

15. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

16. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

17. Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta

18. Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

19. Laki takuueläkkeestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

20. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Tossavainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.2014 Päättynyt PTK 86/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/2014 vp
Valmistunut

30.09.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2014 Päättynyt PTK 91/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2014 Päättynyt PTK 93/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.10.2014