Valtiopaivaasia HE 121/1992

HE 121/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi etuostolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki etuostolain muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.1992

Voimaantulo

01.12.1992

Säädöskokoelma
990/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki etuostolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.08.1992

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hurmeranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2895

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.1992 Päättynyt PTK 97/1992 2927

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/1992 vp
Valmistunut

17.09.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.09.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1992 Päättynyt PTK 111/1992 3460

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 113/1992 3473
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.1992 Päättynyt PTK 116/1992 3515 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.1992

​​​​