Valtiopaivaasia HE 121/1994

HE 121/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1083/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.06.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2290

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/1994 vp
Valmistunut

21.09.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 86/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1994 Päättynyt PTK 87/1994 3044

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1994 Päättynyt PTK 89/1994 3084
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994 3089

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.10.1994

​​​​