Valtiopaivaasia HE 121/1996

HE 121/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle varainsiirtoihin kohdistuvan leimaverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Varainsiirtoverolaki

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
931/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
932/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maakaaren muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
933/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
934/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Varainsiirtoverolaki

2) Laki leimaverolain muuttamisesta

3) Laki maakaaren muuttamisesta

4) Laki rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.09.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3242

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.1996 Päättynyt PTK 107/1996 3266

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 34/1996 vp
Valmistunut

05.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1996 Päättynyt PTK 136/1996 4354

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1996 Päättynyt PTK 137/1996 4369 7-10
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996 4450

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot