Valtiopaivaasia HE 121/2000

HE 121/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.07.2001

Säädöskokoelma
964/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.09.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2000 Päättynyt PTK 109/2000 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2000 vp
Valmistunut

24.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteisiin LA 139/1999 vp, LA 150/1999 vp ja LA 105/2000 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.2000 Päättynyt PTK 131/2000 7 3,4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2000 Päättynyt PTK 132/2000 2 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​