Valtiopaivaasia HE 121/2008

HE 121/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki merentutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
956/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ilmatieteen laitoksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
957/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ympäristöhallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
958/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
959/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
960/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merentutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

2. Laki ilmatieteen laitoksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki ympäristöhallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta

5. Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2008

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Plathan

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008 12
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008 12
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008 13
19.09.2008 Poistettu PTK 78/2008 12
24.09.2008 Päättynyt PTK 80/2008 2
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 17/2008 vp
Valmistunut

27.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 26/2008 vp
Valmistunut

13.11.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2008 Päättynyt PTK 117/2008 2
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2008 Keskeytetty PTK 121/2008 6
10.12.2008 Päättynyt PTK 123/2008 1 1,2
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2008