Valtiopaivaasia HE 121/2013

HE 121/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta

Vahvistettu

31.01.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
75/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
76/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
77/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
78/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
79/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
80/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
81/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
82/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki kolttalain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
83/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
84/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
85/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
86/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
87/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 90 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
88/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
89/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
90/2014
Päätös

Hyväksytty

17. Laki Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
91/2014
Päätös

Hyväksytty

18. Laki riistahallintolain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
92/2014
Päätös

Hyväksytty

19. Laki riistavahinkolain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
93/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

20. Laki taimiaineistolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
94/2014
Päätös

Hyväksytty

21. Laki siemenkauppalain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
95/2014
Päätös

Hyväksytty

22. Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
96/2014
Päätös

Hyväksytty

23. Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 34 ja 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
97/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

24. Laki lannoitevalmistelain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
98/2014
Päätös

Hyväksytty

25. Laki yhteisaluelain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
99/2014
Päätös

Hyväksytty

26. Laki yhteismetsälain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
100/2014
Päätös

Hyväksytty

27. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
101/2014
Päätös

Hyväksytty

28. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Säädöskokoelma
102/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta

2. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

3. Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

4. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

5. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

6. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 67 §:n muuttamisesta

7. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 57 §:n muuttamisesta

8. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

9. Laki kolttalain muuttamisesta

10. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta

11. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

12. Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

13. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

14. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 90 §:n muuttamisesta

15. Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

16. Laki kalastuslain muuttamisesta

17. Laki Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta

18. Laki riistahallintolain 31 §:n muuttamisesta

19. Laki riistavahinkolain 47 §:n muuttamisesta

20. Laki taimiaineistolain 16 §:n muuttamisesta

21. Laki siemenkauppalain 32 §:n muuttamisesta

22. Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

23. Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 34 ja 35 §:n muuttamisesta

24. Laki lannoitevalmistelain 41 §:n muuttamisesta

25. Laki yhteisaluelain muuttamisesta

26. Laki yhteismetsälain muuttamisesta

27. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

28. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2013

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Virta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013 19
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013 21
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013 19
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013 19
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 17/2013 vp
Valmistunut

04.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 1.-7., 9.-18., 20.-22. ja 24.-28. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 8., 19. ja 23. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 39/2013 vp
Valmistunut

27.11.2013

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 18/2013 vp
Valmistunut

07.11.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2013 Poistettu PTK 130/2013 5
13.12.2013 Päättynyt PTK 131/2013 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2013