Valtiopaivaasia HE 122/1993

HE 122/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotuslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
963/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.09.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Havula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2230

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.1993 Poistettu PTK 94/1993 2345
15.09.1993 Päättynyt PTK 95/1993 2478
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 43/1993 vp
Valmistunut

27.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 127/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3777

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993 3786
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3961
Huomautus

Tietojen luovuttamista koskevan säännöksen (80 a §) voimaantulo 01.12.1993

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat

​​​​