Valtiopaivaasia HE 122/1994

HE 122/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietolain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
994/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.06.1994

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 67/1994 2162

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/1994 vp
Valmistunut

14.09.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2893

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1994 Päättynyt PTK 86/1994 3040
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1994 Päättynyt PTK 87/1994 3044

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.10.1994

​​​​