Valtiopaivaasia HE 122/2004

HE 122/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
29/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
30/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
31/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

3. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kummoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 19
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 20/2004 vp
Valmistunut

17.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2004 Päättynyt PTK 123/2004 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2004 Päättynyt PTK 125/2004 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​