Valtiopaivaasia HE 122/2005

HE 122/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki rataverolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
1027/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rataverolain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2005

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Jalasto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.2005 Poistettu PTK 91/2005 7
21.09.2005 Poistettu PTK 92/2005 7
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005 9
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/2005 vp
Valmistunut

11.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2005 Päättynyt PTK 120/2005 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2005 Keskeytetty PTK 124/2005 18
25.11.2005 Päättynyt PTK 126/2005 4 27
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin