HE 122/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2007

(Budjetti 2007)

1. Valtion talousarvio vuodelle 2007

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1193/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2007

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2006

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/2006 vp
Valmistunut

08.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2007 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1-13 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 106, 317, 463, 769, 774, 895, 956, 984 ja 1128/2006 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-105, 107-316, 318-462, 464-768, 770-773, 775-894, 896-955, 957-983, 985-1127 ja 1129-1580 /2006 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 8/2006 vp
Valmistunut

03.10.2006

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 15/2006 vp
Valmistunut

10.10.2006

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 40/2006 vp
Valmistunut

11.10.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 17/2006 vp
Valmistunut

06.10.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 3/2006 vp
Valmistunut

11.10.2006

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 15/2006 vp
Valmistunut

12.10.2006

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 28/2006 vp
Valmistunut

13.10.2006

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 19/2006 vp
Valmistunut

13.10.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 31/2006 vp
Valmistunut

13.10.2006

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 23/2006 vp
Valmistunut

13.10.2006

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 15/2006 vp
Valmistunut

16.10.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2006 Keskeytetty PTK 132/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.
Pääluokat 21-22 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokka 23 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.2006 Keskeytetty PTK 133/2006 1-2
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Pääluokka 23 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.
Pääluokat 24-27 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2006 Keskeytetty PTK 134/2006 1-68
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Pääluokat 24-27 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 28 ja 29 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2006 Keskeytetty PTK 135/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Pääluokat 31, 33 ja 34 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.2006 Keskeytetty PTK 136/2006 2-159
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Huomautus

Pääluokat 28-29 ja 34 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 30 ja 32 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.2006 Päättynyt PTK 137/2006 1-159, 161-204, 206-450
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 137/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Huomautus

Pääluokat 30-33 ja 35-37 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Osastot: 11-13 ja 15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.12.2006

Kirjelmä
EK 45/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot