Valtiopaivaasia HE 122/2009

HE 122/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
970/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
971/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
972/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
973/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
974/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
975/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta

2. Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

5. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.08.2009

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Leinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.2009 Päättynyt PTK 72/2009 11
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 9/2009 vp
Valmistunut

04.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2009 Keskeytetty PTK 103/2009 2
11.11.2009 Päättynyt PTK 104/2009 6 7-12
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 24
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.2009