Valtiopaivaasia HE 123/2001

HE 123/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
957/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.09.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001 11
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2001 vp
Valmistunut

03.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2001 Päättynyt PTK 112/2001 14
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2001 Päättynyt PTK 115/2001 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.2001

​​​​